Centre for Environmental Research and Impact Studies @ University of Bucharest

The National Symposium of Geography Students

SIMPOZIONUL NAŢIONAL AL STUDENŢILOR GEOGRAFI, EDIŢIA a XXX-a Facultatea de Geografie,  6-7 aprilie 2024

Simpozionul Naţional al Studenţilor Geografi reprezintă un eveniment de tradiţie în lumea tinerilor geografi, organizat de Centrul de Cercetare a Mediului şi Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI) în parteneriat cu Facultatea de Geografie, fiind un spațiu de dezbatere academică deja consacrat în lumea geografică și a științei mediului.

În cei 30 de ani de existenţă a Simpozionului, s-au perindat prin faţa auditoriului peste 1500 de studenţi, din cele trei mari centre universitare (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timișoara), la care s-au adăugat reprezentanţi de la facultăţile de profil din Constanța, Craiova, Oradea, Suceava, Târgovişte şi, formând astfel o reţea cu adevărat naţională de viitori specialişti. Pe arena Simpozionului au fost prezentate de-a lungul timpului peste 1100 lucrări (20-65 lucrări per ediție), având ca tematici dominante geografia mediului, ecologie urbană, geomorfologie, hidrologie, geografie umană și climatologie. Dinamica tematicii lucrărilor exprimă într-o manieră foarte fidelă evoluția temelor de cercetare ale fiecărui centru universitar, fiind evidente centrele de formare avansată a tinerilor cercetători.

Cea de-a XXX-a ediţie a Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi a fost susţinută din punct de vedere organizatoric şi financiar de către Facultatea de Geografie (Universitatea din Bucureşti), Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (Universitatea din București), ESRI România, Romsilva, Society of Urban Ecology – South East Europe Chapter, Pro Biodiversitas, Multidimension, Societatea de Geografie din România – filiala București, EnviroPack Consult, Institutul de Geografie al Academiei Române, Asociația Geomorfologilor din România și Casa de Cultură a Studenților București. În plus, evenimentul s-a bucurat de sprijinul a peste 30 de voluntari dintre studenții Facultății de Geografie, coordonați de lect.univ.dr. Diana Onose și dr. Ana-Maria Popa.

Domeniile de interes ale acestei ediţii au fost: metode de evaluare a calităţii mediului în ecosisteme urbane şi rurale, evaluarea sustenablității sistemelor naturale și antropice, hidrologie, conservarea biodiversității și geodiversității în ariile protejate, modelarea fenomenelor naturale, geomorfologie, climatologie, geografia turismului, evaluarea serviciilor publice și didactica predării geografiei. Lucrările prezentate au utilizat metode de analiză inovative din categoria sistemelor informaționale geografice, teledetecției, prelucrării datelor LIDAR, analizelor de baza big data, datelor din social media etc.

Ceremonia de deschidere s-a bucurat de prezenţa Prof. univ. dr. Laura Comănescu, prorector al Universității din București, Prof. univ. dr. Alexandru Nedelea, decan al Facultății de Geografie, Lect. univ. dr. Mioara Clius, prodecan al Facultăţii de Geografie, Prof. univ. dr. Mihai Răzvan Niță, director al Departamentului de Geografie Regională şi Mediu și CS I Monica Dumitrașcu, director adjunct al Institutului de Geografie al Academiei Române

Manifestarea științifică a fost deschisă de un moment aniversar dedicat celor 30 de ediții ale Simpozionului Național al Studenților Geografi marcat prin mesajul Președintelui Comitetului de Organizare Prof. univ. dr. Emerit Maria Pătroescu, de un periplu prin istoria celor 30 de ediții realizat de prof.univ.dr. Cristian Iojă, din partea Comitetului de organizare, și de mesajele emoționante transmise de Prof. univ. dr. Lucian Drăguț (Universitatea de Vest din Timișoara) și Lect. univ. dr. Lucian Roșu (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași), ambii foști participanți în cadrul Simpozionului.

Sesiunea plenară a fost susținută de Prof. univ. dr. Sorin Cheval (Administrația Națională de Meteorologie) care, după ce a rememorat emoțiile care i-au însoțit prezentarea realizată în 1994 în prima ediție a Simpozionului, a captat interesul audienței cu prezentarea Tranziția către reziliență climatică a regiunilor metropolitane din Europa, un demers care va fi extins prin proiectul Horizon EU Carmine Climate-Resilient Development Pathways in Metropolitan Regions of Europe. Sesiunea introductivă s-a finalizat cu prezentarea experiențelor internaționale oferite masteranzii programelor Evaluarea Integrată a Stării Mediului și Politici de Mediu pentru Dezvoltare Durabilă, principalele aspecte prezentate fiind practica profesională în instituții europene desfășurată la Bruxelles în februarie 2024 (sprijinită financiar de Parlamentul European, Unitatea de Vizite și Seminarii – vezi filmul aplicației) și a experiențelor CIVIS. În cadrul Simpozionului au fost realizate o sesiune de mentorat în cadrul proiectului SciResCareer, intitulată Vreau să fiu cercetător (prof.univ.dr. Mihai Niță și cercetător științific dr. Marius Matache) și o expunere a unei expediții geografice Din Amazonia în Patagonia – explorând diversitatea sud sud-americană (lect.univ.dr. Gabriel Vânău). În pauzele Simpozionului, participanții au putut viziona rezultatele proiectului Fotogeografica, coordonat de Casa de Cultură a Studenților București, prin dr. Paul Bordaș.

La eveniment au fost înscrise spre prezentare 38 de lucrări şi au participat peste 125 de studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători şi cadre didactice, reprezentând centrele universitare de excelenţă în domeniul geografiei (Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Târgoviște). Comentariile şi sugestiile publicului vor reprezenta, în mod sigur, un important stimulent pentru orientarea cercetărilor viitoare. Prezentările au impresionat prin varietate, calitate, originalitate şi metodele moderne folosite (GIS, teledetecţie, evaluare multicriterială, statistică, modelare). Ierarhizarea lucrărilor s-a realizat pe baza votului publicului participant, care a avut ocazia să evalueze la fiecare participant calitatea ştiinţifică a rezultatelor, modul de prezentare şi capacitatea de a răspunde la întrebări.

Lucrările Simpozionului s-au desfășurat în principal fizic (festivitatea de deschidere, sesiunile plenare, 4 sesiuni de comunicări și festivitatea de decernare a premiilor), existând o sesiune de prezentări online destinată participanților care nu au putut fi prezenți în București. Întreaga manifestare a fost transmisă în mediul online.

În cadrul festivității de premiere au fost înmânate premiile acestei ediţii, respectiv, premiile I, II şi III, 3 mențiuni (susținute financiar de ProBiodiversitas și Multidimension), 12 premii speciale (CCMESI, Society for Urban Ecology, Vintilă Mihăilescu – Institutul de Geografie al Academiei Române, Gabriela Apostol, Societatea Română de Geografie – filiala București, Asociația Geomorfologilor din România, ROMSILVA, Multidimension, ESRI, EnviroPack Consult) și 6 cursuri de instruire GIS oferite de ESRI România.

Laureaţii celei de-a XXX-a ediţii a Simpozionului Naţional al Studenţilor Geografi sunt:

ParticipanțiTitlul lucrăriiCentru universitarPremiul
Dogaru Răzvan Laurențiu, Cotelin Otilia AndreeaModelul hidrodinamic al deltei fluviale a Dunarii: rezultate preliminareBucureștiPremiul 1
Pană Alexandra MonicaInvestigații geomorfologice asupra grohotișurilor suprarăcite granitice de pe Valea Jiețului din Munții ParângBucureștiPremiul 2
Pastor IoanaPrioritizarea activităților de amenajare a subbazinelor, utilizând caracteristici morfometrice. Studiu de caz: Bazinul hidrografic BuzăuTârgoviștePremiul 3

ESRI instruire

Mirea Raluca- Ionela, Nicoară Raluca- GabrielaEvaluarea gradului de accesibilitate pedestră la parcurile urbane utilizând tehnici GIS. Studiu de caz – Municipiul OradeaConstanțaMențiunea 1

ESRI instruire

Drăgan TheodoraExplorarea sustenabilității apei prin învățare prin experiențe practice: o abordare interdisciplinară pentru școlarul micBucureștiMențiunea 2
Negulescu Claudiu CristianAnaliza multicriterială de favorabilitate pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere de mare viteză. Studiu de caz: Drum Expres în sectorul Târgoviște – PloieștiBucureștiMențiunea 3
Mihăilă Teodora GeorgianaCartografierea percepției utilizatorilor Instagram față de orașul Iași. Studiu de caz: #visitiașiIașiPremiul SURE

ESRI instruire

Cristodulo Petru-MihaiUtilizarea acoperișurilor verzi drept soluție pentru un mediu urban mai sustenabil în orașele post-socialisteIașiPremiul CCMESI
Crișan Tania Elena, Heciko Raul, Gora AlexandruAnaliza geospațială comparativă a favorabilității terenurilor și compatibilității culturilor agricole în regiunile climatului temperat continental din EuropaTimișoaraPremiul Multidimension
Ovedenie AlexandruEvaluarea fenomenologiei incendiilor de vegetație, studiu de caz: Județul Caraș-Severin, RomâniaBucureștiPremiul ESRI
Berbecariu AlexandruCuantificarea poluării cu microplastic în Golful Marseille: Distribuția spațială a fragmentelor polimerice prin separare densimetrică și spectrometrie FTIRBucureștiPremiul EnviroPack Consult
Ciubotariu Oana-LetițiaSpațializarea endocarstului din Munții Apuseni prin tehnici GIS, cu privire asupra accesibilității turisticeIașiPremiul ROMSILVA
Porumb  HorațiuFenomene meteorologice periculoase pentru activitățile de zbor în semestrul cald pe Aeroportul Internațional Henri Coandă BucureștiCluj-NapocaPremiul Vintilă Mihăilescu

ESRI instruire

Vasile Adrian FlorinDeducții paleogeografice bazate pe analiza morfometrică a reliefului glaciar din masivul FăgărașBucureștiPremiul Societății Române de Geografie – filiala București
Ursu Denisa-Elena, Cuvuliuc Alex-AndreiEstimarea ratelor de proces geomorfologic pentru ravenare: o metodologie SIG pentru ravenele din Podișul Moldovei pe baza modelelor numerice ale terenului de înaltă rezoluție și a datelor de teledetecțieIașiPremiul Asociației Geomorfologilor din România
Teodoru Bianca-SofiaTranziția economică și socială a orașului Galați către o economie verde în contextul adoptării Planului Teritorial pentru o Tranziție JustăIașiPremiul Gabriela Apostol
Cristea Sebastian VlăduțInstrumente de planificare a parcurilor urbane pentru maximizarea serviciilor ecosistemice în municipiul FocșaniBucureștiESRI Instruire