Centre for Environmental Research and Impact Studies @ University of Bucharest

Guvernanța pajiștilor

English version

Aplicarea teoriei rețelelor sociale pentru evaluarea rezilienței pajiștilor gestionate tradițional, într-un context de management bazat pe politici supranaționale – LandGov

Cod proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0483

Contract nr: 19/2017

Finanțator: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Buget: 849159 RON

Perioada de implementare: 2017-2019

Echipa de cercetare

Laurentiu Rozylowicz, cercetător principal

Viorel D. Popescu, cercetător principal

Hartel Tibor, cercetător principal

Andreea Nita, cercetător postdoctoral

Cristiana Maria Ciocanea, cercetător postdoctoral

Steluta Manolache, student doctorand

Iulia Miu, student doctorand

Rezumat

Pajiștile gestionate tradițional reprezintă areale vitale pentru durabilitatea sistemelor socio-ecologice atât datorită extinderii cât și a potențialului lor semnificativ de a integra producția de hrană cu conservarea biodiversității. Cu toate acestea, noua Politică Agricolă Comună (PAC) a Uniunii Europene simplifică gestionarea pajiștilor și schimbă conexiunile tradiționale, afectând exploatarea tradițională a terenurilor, ceea ce conduce la o degradare accelerată a acestor peisaje. Investigarea rețelelor implicate în administrarea pajiștilor permite analiza formală și informală a relațiilor în care persoane sau organizații lucrează împreună pentru un scop comun, cum este gestionarea pajiștilor. Proiectul, axat pe analiza rețelelor sociale, explorează noi abordări de investigare a schimbărilor apărute în managementul peisajului prin asocierea contrastantă a trei peisaje (Parcul Natural Porțile de Fier, Parcul Național Munții Măcinului, și situl Natura 2000 Sighișoara – Târnava Mare) fiecare având o evoluție diferită de-a lungul timpului (perioada comunistă, perioada de tranziție și de aderare la Uniunea Europeană).

Scopul principal al proiectului este acela de a înțelege capacitatea comunităților implicate în gestionarea pajiștilor de a le menține sustenabilitatea în contextul schimbărilor generate de Politicile Agricole Comune ale Uniunii Europene. Utilizând îmn principal teoria rețelelor sociale vom identifica actorii rețelelor de guvernanță ai pajiștilor și actorii cu rol de lider, vom analiza performanța guvernaței peisajelor într-un context de management bazat pe politici supranaționale și vom evalua percepția asupra măsurilor Politicilor Agricole Comune care influențează pajiștile gestionate în mod tradițional. Rezultatele ne vor permite să explorăm barierele și oportunitățile pentru o guvernanță de succes prin luarea în calcul a influenței practicilor specifice guvernaței și performanței peisajului, și de a înțelege modul în care rețelele politicilor oficiale influențează rețelele sociale informale. Preconizăm diferențe între regiuni, în special referitoare la formarea rețelelor, structura autorității, evoluția sub influența Politicilor Agricole Comune și reziliența la adaptare. Rezultatele ne vor permite să reconsiderăm politicile peisajului care conduc la planificare și management ținând cont de experiențele trecute, tradițiile și a atitudinii publicului.

Scop și obiective

Scopul proiectului este înțelegerea capacității comunităților implicate în gestionarea pajiștilor de a menține sustenabilitatea lor în contextul schimbărilor generate de Politicile Agricole Comune ale Uniunii Europene, prin explorarea unor noi abordări de investigare a structurilor rețelelor sociale create în gestionarea peisajelor în mod tradițional. Folosind Parcul Natural Porțile de Fier, Parcul Național Munții Măcinului și Aria protejată Sighișoara – Târnava Mare ca studii de caz, obiectivele specifice ale proiectului sunt: (1) identificarea actorilor implicați în guvernanța pajiștilor (de exemplu, organizații locale, localnici) și analiza rețelelor de management folosind măsurători specifice teoriei rețelelor sociale; (2) identificarea actorilor sau a grupurilor de actori cu roluri de conducere, în special a celor care promovează durabilitatea pajiștilor gestionate în mod tradițional într-un context de management constrâns de politici supranaționale (de exemplu, pionier, sponsor, administrator, facilitator al unei rețele); (3) înțelegerea barierelor care împiedică o bună guvernanță și opțiunile pentru o guvernanță de succes în pajiștile gestionate în mod tradițional, în contextul managementului bazat pe măsurile Politicilor Agricole Comune; (4) înțelegerea modului în care rețelele politicilor oficiale influențează rețelele sociale neoficiale folosind pajiștile ca studii de caz; și (5) promovarea utilizării analizei rețelelor sociale în studiul practicilor de management a utilizării terenurilor în România și la nivel global.

Activități

WP1 – Colectarea datelor pentru analiza rețelelor de guvernanță a pajiștilor

 • Au fost realizate interviuri semi structurate cu actorii implicați în managementul pajiștilor din trei zone de studiu: Parcul Natural Porțile de Fier, Parcul Național Munții Măcinului și situl Natura 2000 Sighișoara – Târnava Mare.
 • Au fost identificate zonele cu pajiști din cele trei areale de studiu, s-au reprezentat spațial pajiștile, s-au identificat hot-spoturilor de biodiversitate și s-a analizat percepția valorilor pășunilor împădurite de către utilizatori.
 • A fost extrasă rețeaua de cercetători care influențează gestionarea pajiștilor din România.
 • S-au realizat matricele SNA și s-au realizat analizele preliminare și finale (în cazul rețelei de autori).

WP2 – Guvernanța peisagistică a pașunilor la scară comunitară și de peisaj

 • Au fost completate bazele de date SNA cu atribute specifice managementului pajiștilor, inclusiv privind intensitatea colaborării.
 • Au fost identificați principalii actori și structurile de conducere pentru cele trei studii de caz.
 • A fost realizat raportul cu privire la centralitatea și puterea actorilor; raportul privind principalii actori și structurilor de conducere. Prin analize s-au contrastat regimurile de management din cele 3 studii de caz: Parcul Natural Porțile de Fier, Parcul Național Munții Măcin și Aria protejată Sighișoara –Târnava Mare.

WP3 – Analiza performanței guvernanței peisajului într-un context de management bazat pe politici

 • A fost realizată analiza oportunităților, a puterii, influenței și a structurii rețelelor de guvernanță din siturile Natura 2000 analizate, a performanței rețelelor de difuzare a bunelor practici în conservare și analiza percepției valorilor socio-ecologice al arborilor din pășunile împădurite (arborii maturi izolați fiind un proxy al stării de conservare).
 • Au fost identificate bune practici (sociale și ecologice) prin analiza studiilor de caz, precum și caracterizarea bunelor practici utilizând teoria rețelelor sociale.

WP4 – Analiza percepției asupra influenței măsurilor Politicilor Agricole Comune asupra pajiștilor gestionate tradițional

 • A fost analizată percepția măsurilor PAC ce influențează rețelele de guvernanță ale pajiștilor administrate tradițional.
 • Au fost analizate interacțiunile sociale din rețelele de guvernanță; Raport privind prioritizarea hot-spot-urilor de biodiversitate.

WP5 – Diseminarea rezultatelor, gestionarea politicilor și managementul proiectului

Până în prezent, activitatea de diseminare a rezultatelor proiectului a fost îndeplinită prin:

 • 6 articole în reviste cotate ISI publicate
 • 1 articol în revistă indexată ISI publicat
 • 2 articole în reviste cotate ISI în review
 • 2 articole pregătite pentru reviste cotate ISI
 • 1 capitol carte publicat în editură internațională de prestigiu
 • 7 participări la conferințe internaționale
 • 2 participări la conferințe naționale

Activități viitoare

În perioada rămasă până la finalizarea contractului vom revizui articolele trimise spre publicare în cazul în care se vor primii comentarii și vom trimite pentru publicare articolul Rozylowicz L., Popescu V.D., Manolache S., Nita A., Ciocanea C.M., Hartel T., Effectiveness of agri-environmental payments in reducing the loss grassland in Romania. Science of the Total Environment (WP4).

De asemenea, în luna noiembrie vom organiza workshop-ul “Social network analysis and grasslands landscape governance, prevăzut în WP5.

Rezultate:

Articles:

Manuscrise în review sau în pregătire

 • Hartel T., Nita A., Rozylowicz L., Values connecting people and nature: the case of scattered trees from ancient wood-pastures in Transylvania, Romania. Sustainability Science (trimis spre evaluare)
 • Nita A., Rozylowicz L., Manolache S., Miu I., Hartel T., Grassland governance at landscape scale in Romania. (in pregatire pentru Land Use Policy)
 • Rozylowicz L., Popescu V.D., Manolache S., Nita A., Ciocanea C.M., Hartel T., Effectiveness of agri-environmental payments in reducing the loss grassland in Romania. (in pregatire pentru Science of the Total Environment)

Capitole în carte

Conferinte:

 • 29th International Congress for Conservation Biology (ICCB 2019), Kuala Lumpur, Malaysia, 21-25 July 2019. Grasslands governance at community and landscape scale – a network approach. Nita A.
 • 2019 Ecological Society of America Annual Meeting, Louisville, KY, SUA, August 11-16 2019. Grassland governance at a landscape scale in Romania. Rozylowicz L., Nita A., Popescu V.D., Manolache S., Miu I.V., Hartel T.  F1000Research 2019, 8:1522, https://doi.org/10.7490/f1000research.1117424.1
 • 5th European Congress of Conservation Biology ECCB 2018, Jyväskylä, Finland,  June 12 – 15 2018. “Understanding how the scientific community influences grasslands’ management decisions – a social network approach”. Nita A., Hartel T., Pioarca-Ciocanea C.M., Manolache S., Miu V.I., Rozylowicz L.
 • 5th European Congress of Conservation Biology ECCB 2018, Jyväskylä, Finland,  June 12 – 15 2018. “A social network approach for assessing the sustainability of traditionally managed grasslands in a policy-driven management context”. Rozylowicz L., Nita A., Manolache S., Pioarca-Ciocanea C.M., Miu V.I., Hartel T.
 • Conferința Anuala a Facultății de Geografie ,,Geography in The Romanian Centenary, November 17-18 2018, Abordări ale teoriei rețelelor sociale pentru înțelegerea guvernantei ariilor protejate in Romania. Manolache S., Nita A., Rozylowicz L., Miu I.V., Ciocanea C.M., Popescu V.D.
 • Conferința Anuala a Facultății de Geografie ,,Geography in The Romanian Centenary”, November 17-18 2018, Prioritizarea spațială a conservării siturilor Natura 2000 la nivel național: Iulia V. Miu.
 • XXXVIII Sunbelt Conference, June 26 – July 1, 2018, Utrecht Olanda, Exploring the patterns of scientific cooperation on Romania’s grasslands management. Manolache S., Nita A., Ciocanea C.M., Miu I.V., Rozylowicz L., Hartel, T.
 • Third European Conference on Social Networks – EUSN 2017, Mainz, Germany, 26-29 September 2017. Oral presentation: “ Evaluating and predicting the structure of Natura 2000 sites management through Ego Network Analysis”. Nita A, Rozylowicz L, Manolache S, Ciocanea C.M.
 • Ecology Across Borders: Joint Annual Meeting 2017, Ghent ICC, Ghent, Belgium, December 11 – 14 2017. Poster presentation: “ Achieving sustainability of traditionally managed grasslands in a policy-driven management context through a social network approach”. Nita A, Rozylowicz L, Manolache S, Miu I, Hartel, T.

Alte rezultate

 • Baza de date cu speciile de mamifere din Dobrogea (aferentă articolului Miu et al. 2018) este publicată în GBIF, the Global Biodiversity Information Facility, http://ipt.pensoft.net/resource?r=mammalsdobrogea

Rapoarte:

Raport intermediar 2017 (pdf in Română)

Raport intermediar 2018 (pdf in Română)

Raport sintetic intermediar 2017-2019 (pdf in Română)

Raport final 2017-2019 (pdf in Română)