Centre for Environmental Research and Impact Studies @ University of Bucharest

30 de ani

CCMESI – o platformă unică pentru tinerii geografi pasionați de descifrarea mediului

Au trecut trei decenii de la înființarea Centrului de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI), ca prim centru de cercetare în Universitatea din București. CCMESI a apărut ca răspuns la nevoia societății de a pregăti specialiști responsabili și capabili să promoveze metode adecvate și adaptate de descifrare a internalităților și externalităților mediului nostru de viață, să răspundă conștient noilor provocări ale societății și să sprijine tranziția către o societate durabilă și rezilientă.

Aceste trei decenii au început cu activități de cercetare timide care s-au multiplicat și diversificat cu multă perseverență și seriozitate. Cei peste 50 de membri titulari, dar și cei peste 200 de studenți voluntari (deopotrivă studenți la licență, master și doctorat), au creat o rezervă consistentă de specialiști în domeniul cercetării mediului, care au contribuit semnificativ la progresul geografiei românești la nivel național și internațional. Acest lucru a fost posibil prin investițiile constante în infrastructura de cercetare (în special Centrul de Monitorizare a Speciilor și Habitatelor de la Eșelnița, județul Mehedinți și numeroasele echipamente de evaluare integrată a stării mediului), în perfecționarea tinerilor (inclusiv prin burse în universități și institute de cercetare de prestigiu la nivel internațional) și în conectarea la rețele de cercetare naționale și internaționale (în special din Franța, Statele Unite ale Americii, Germania, Elveția).

CCMESI a abordat probleme de mediu europene, naționale, regionale, județene sau locale, oferind soluții sustenabile de protecție și conservare a mediului. Unele dintre aceste soluții au un impact teritorial important, relevante fiind în special contribuțiile la îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes conservativ din România și cele care au crescut nivelul de înțelegere al spațiilor oxigenante urbane. Astfel, Parcul Natural Porțile de Fier și Parcul Natural Putna Vrancea sunt creații ale CCMESI, care au proiectat noi modele de gestiune socială a patrimoniului natural și cultural.
Organizând anual Simpozionul Național al Studenților Geografi, CCMESI a dezvoltat competiția în devenirea viitorilor cercetători ai mediului înconjurător în toate centrele universitare în care s-a maturizat școala geografică. Regăsim frecvent în centrele universitare geografice, în institutele de cercetare, în instituții publice naționale și locale, în companii private, ori ONG-uri, specialiști recunoscuți care au trecut prin filtrul acestei manifestări de tradiție.
Conduita și conștiința ecologică se formează în timp, iar CCMESI a investit în cultivarea voluntariatului sănătos în slujba societății și a mediului înconjurător. Astfel, prin parteneriatul cu alte instituții de mediu (un exemplu fiind Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie – CCDG), CCMESI a coordonat activități prin care a cizelat munca în echipă, oportunitatea de a-și asuma responsabilități în păstrarea calității mediului, ca mediu de viață pentru om.

Un gând pios de aducere aminte a celui ce ne-a lăsat această moștenire, profesor Valer Trufaș. În mod sigur este mândru de ceea ce am dezvoltat și diversificat pe parcursul celor trei decenii în această instituție numită CCMESI.

Îndemnul meu este să păstrați caracterul de școală pentru mediu, de instituție responsabilă cu modernizarea geografiei, cu protecția mediului și a componentelor acestuia.

Prof.univ.dr. Maria Pătroescu, fondator al CCMESI, profesor emerit al Universității din București și membru de onoare al Society for Urban Ecology